S T A R S H I P P I N G C A R G O L I K E S

Loading

Office Address
128/116 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Email Address
starshipping.cs@gmail.com
Phone Number
061 395 5455
Contact Us

ข่าวสาร

4 ขั้นตอนนำเข้าสินค้าและเอกสารที่ต้องเตรียมนำเข้า

HS CODE พิกัดศุลกากร

HS CODE หรือที่เรียกว่า พิกัดศุลกากร สำหรับสินค้าเพื่อตรวจสอบ ภาษี ของท่านเพื่อการนำเข้าอย่างถูกต้อง HS CODE พิกัดศุลกากร จะทำให้ท่านทราบ ภาษีของสินค้าของท่าน ซึ่ง เราในฐานะ ชิปปิ้ง จะนำเสนอ วิธีการค้นหา พิกัดศุลกากร สำหรับการตรวจสอบ ภาษี ไว้ในเนื้อหานี้ และหวังว่า เนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่จะศึกษา พิกัด และค้นหา พิกัดศุลกากร การค้าระหว่างประเทศนั้นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลัก และ เป็นต้นทุนที่ต้องศีกษาหาคำตอบในระดับต้นคือ พิกัดศุลกากร และ ภาษีการนำเข้าและส่งออก ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ ก่อนการนำเข้าหรือส่งออก จึงควรตรวจสอบฺ พิกัดศุลกากร และ ภาษีศุลกากรให้ชัดเจนเสียก่อนการดำเนินการ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุน ทางภาษี และ เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจในทางธุรกิจ โดยฺพิกัดศุลกากร และภาษีศุลกากรนั้นจะแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของสินค้า ซึ่งต้องมีการจัดพิกัดศุลกากร สำหรับสินค้า เพื่อชำระภาษีให้ถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้านั้นเสียก่อนซึ่งสามารถตรวจสอบ พิกัดศุลกากร ได้กับทางกรมศุลกากรผ่านเวปไซต์หรือหากท่านสงสัยเรื่องการค้นหา พิกัดศุลกากร สามารถโทรมาปรึกษากับทางชิปปิ้งของเราได้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่สินค้านั้นต้องการหลักฐานการตีความ พิกัดศุลกากร ตามบทบัญญัติ พิกัดศุลกากร ซึ่งต้องทำเป็นหนังสือขอพิจารณาตีความพิกัดสินค้าเป็นกรณีไปการใช้ระบบค้นหาพิกัดศุลกากรท่านสามารถใช้ได้ผ่านระบบของเวปไซต์ของกรมศุลกากร

HS CODE พิกัดศุลกากรกำหนดความหมายสินค้า

HS CODE (HARMONIZATION CODE) เป็นพิกัดศุลกากรที่กำหนดเป็นเลขเพื่อใช้แทนความหมายถึงสินค้าแต่ละประเภทเพื่อใช้ในการกำหนดสถิติและการจัดเก็บภาษี ในการส่งออกนำเข้า ชิปปิ้ง จะต้องทราบในรายละเอียดด้านนี้เป็นอย่างดี แต่ปัญหาในแง่ของการตีความหมายของสินค้าเพื่อจัดประเภทของพิกัดสินค้าในทางการจัดเก็บภาษีก็ยังคงมีอยู่เนื่องจาก การพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆเพื่อการค้า ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งาน และ ความสามารถที่เสริมเพิ่มเติมขึ้น นั่นหมายความว่า จากสินค้าที่เคยมีความสามารถในการทำงานแบบเดิม ในรูปแบบพิกัดเดิม อาจไม่สามารถนำมาใช้กับสินค้าเดียวกันที่เพิ่มเติมรูปแบบการทำงานใหม่ๆเข้าไป ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณากำหนดสำหรับสินค้านั้นใหม่อีกครั้ง ตามหน้าที่หลักของสินค้า

HS CODE กำหนดถูกต้องย่อมใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าได้ถูกต้อง

HS CODE หากกำหนดได้ตรงและถูกต้องแล้ว ในการนำไปใช้เพื่อขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในด้านอื่นๆเช่น FTA ระหว่างประเทศก็ย่อมสามารถใช้ได้โดยไม่มีปัญหาในแง่ของสิทธิ์ที่ได้รับ

HS CODE ตัวเลขที่กำหนดความหมายสินค้าและเข้าใจตรงกันในเชิงการค้า

ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าการติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศต่างสามารถมีความเข้าใจที่ตรงกันได้ว่าสินค้านั้นเป็นประเภทใดมีสัดส่วนของวัตถุดิบอย่างไรซึ่งหากสังเกตุที่ hs code แล้วก็สามารถนำมาเทียบเคียงกันได้ว่าสินค้านั้นมีความเป็นไปได้ในสัดส่วนการตีความสินค้านั้นจัดเป็นประเภทใด