S T A R S H I P P I N G C A R G O L I K E S

Loading

Office Address
128/116 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Email Address
starshipping.cs@gmail.com
Phone Number
061 395 5455
Contact Us

ข่าวสาร

สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออก

สินค้าที่มีมาตรการในการนำเข้าและส่งออก สินค้าห้ามนำเข้า

 1. -สารเสพติด
 2. -วัตถุ หรือสื่อลามก
 3. -ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 4. -ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 5. -สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส
 6. -อาวุธและยุทโธปกรณ์
 7. -เครื่องเล่นเกม
 8. -ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี
 9. -เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์
 10. -ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
 11. -ไม้ซุงและไม้แปรรูป ประเภทไม้สัก ไม้ยางและไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามแนวชายแดนจังหวัดตากและกาญจนบุรี
 12. -ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร
 13. -ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว
 14. -บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า
 15. -เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง


สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า

 1. - ยาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
 2. -สารเคลนบิวเตอรอล
 3. -สารอัลบิวเตอรอลหรือซัลบิวตามอล
 4. -รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว
 5. -ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายเฉพาะที่ยังไม่สำเร็จรูป
 6. -รถยนต์ที่ใช้แล้ว
 7. -หิน
 8. -รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว
 9. -เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้ว
 10. -ทองคำ
 11. -เหรียญโลหะ
 12. -โบราณวัตถุ
 13. -เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์ เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี
 14. -เครื่องพิมพ์ร่องลึกหรือเครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี
 15. -เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก
 16. -เลื่อยโซ่
 17. -ปลาป่นเฉพาะชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60%
 18. -ข้าวสาลี
 19. -สารกาเฟอีน
 20. -สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
 21. -เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี


สินค้าห้ามส่งออก

 1. -สารเสพติด
 2. -วัตถุ หรือสื่อลามก
 3. -ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 4. -ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 5. -สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส
 6. -อาวุธและยุทโธปกรณ์
 7. -ทราย


สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก

 1. - ข้าว
 2. -ข้าวส่งออกโควตาภาษีของสหภาพยุโรป
 3. -ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 4. -กาแฟ
 5. -กากถั่ว
 6. -ไม้และไม้แปรรูป
 7. -ถ่านไม้
 8. -ช้าง
 9. -กุ้งกุลาดำมีชีวิต
 10. -ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต
 11. -หอยมุกและผลิตภัณฑ์
 12. -น้ำตาลทราย
 13. -ถ่านหิน
 14. -ทองคำ
 15. -เทวรูป
 16. -พระพุทธรูป
 17. -แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ
 18. -สินค้า Re-Export
 19. -สารกาเฟอีน
 20. -สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
 21. -เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี


สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก-นำเข้า

 1. -ผัก ผลไม้
 2. -ดอกกล้วยไม้
 3. -ลำไย
 4. -ทุเรียน
 5. -กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์
 6. -ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
 7. -สับปะรดกระป๋อง
 8. -เครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม
 9. -รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน
 10. -เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
 11. -เครื่องในสุกร
 12. -หอมแดง
 13. -ส้ม
 14. -เครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม/หม้อหุงข้าว/หลอดไฟ)
 15. -ยางรถใหม่
 16. -เนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่งหรือทำไวไม่ให้เสีย
 17. -เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ
 18. -เครื่องพิมพิมพ์สามมิติ