ข้อมูลด้านศุลกากร

การนำเข้าสินค้าใจปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ละการตลกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี(FTA) โดยมีหลักการที่พยยามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อยหรือยกเว้น ภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้่านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้การนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุน

ติดต่อขอรายละเอียด

จากใจผู้บริหาร

เพื่อให้ธุรกิจการส่งสินค้าออกของคุณลูกค้าประสบความสำเร็จและมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องรู้ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติต่างๆ ในการส่งสินค้าออกอย่างรอบคอบ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาตลอดทุกกระบวนกการ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

ติดต่อเรา

ข่าวสารล่าสุด

ติดตามข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า นโยบายด้านศุลกากร และบริการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนำเข้าและส่งออก

รวมบทความน่าสนใจ

บริษัท สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

เรายังพร้อมให้บริการด้าน Shipping ต่างๆ อาทิเคลียร์ของ ออกของที่ติดเรื่องใบอนุญาต สินค้าอ่อนไหว ถูกตรวจยึด เสียภาษีไม่ถูกต้อง เป็นต้น อย่ากังวลที่จะติดต่อเราให้เป็นธุระให้กับท่าน